Naším cílem je poskytování podpory a pomoci

Centrum zdravotních a sociálních služeb je soukromé zařízení, které od dubna roku 2019 poskytuje v rámci sociálních služeb Domov pro seniory a od července roku 2020 Domov se zvláštním režimem. Od září roku 2020 se naše centrum rozšířilo o zdravotní služby následné péče. Jsme jedním z nejmodernějších zařízení spojeným ze zdravotní a sociální péče. Naše centrum disponuje kapacitou celkem 110 lůžek, z toho 55 zdravotních lůžek a 55 sociálních lůžek (43 lůžek Domova pro seniory a 12 lůžek Domova se zvláštním režimem). Nacházíme se v příjemném a klidném prostředí v Městské části Praha 13. Nabízíme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Klademe důraz na poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro naše klienty/pacienty, které podporují autonomii a důstojnost člověka. Ke klientovi/pacientovi se chováme vždy s respektem a uznáváme jeho individuální požadavky. Nezbytnou součástí jsou i aktivizační a kulturní programy pro klienty/pacienty a jejich rodinné příslušníky. Uplatňujeme doporučené moderní aktivizační nefarmakologické přístupy, které podporují samostatnost klientů/pacientů. Nezbytnou součástí našeho centra je i venkovní park s relaxační zónou, který slouží k odpočinku, kulturním akcím či k příjemnému setkávání s rodinnými příslušníky.

Jsme tým profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o klienta/pacienta, který je centrem našeho zájmu, k jeho maximální spokojenosti.
V našem zařízení se vašim blízkým dostane kvalitní a odborné péče. Jsme přesvědčeni, že u nás klienti/pacienti i jejich rodinní příslušníci naleznou vše, co od zařízení tohoto typu očekávají.

Rezervace návštěv

Vážení návštěvníci,

bohužel v rámci covidových opatření jsme nuceni evidovat a přizpůsobovat návštěvy.
Pokud chcete navštívit vašeho blízkého je potřeba si předem domluvit termín návštěvy na níže uvedeném odkazu.

Omlouváme se za komplikace.

Sociální služby

Posláním zařízení je poskytování podpory a pomoci s komplexem služeb klientům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu v situaci, kdy potřebují pomoc druhé osoby při zajištění svých životních potřeb.

Zdravotní služby

Jsme soukromé lůžkové zdravotnické zařízení poskytující dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Hlavním zaměřením zařízení je poskytování zdravotní péče na přechodnou dobu zaměřené především na doléčení akutních stavů.

Život v našem centru

Naše Centrum disponuje kapacitou celkem 110 lůžek, z toho 55 zdravotních lůžek a 55 sociálních lůžek (43 lůžek Domova pro seniory a 12 lůžek Domova se zvláštním režimem).

Nacházíme se v příjemném a klidném prostředí v Městské části Praha 13. Nabízíme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.