• Rubriky příspěvkuAktuality

Vážení rodinní příslušníci, v souvislosti s pandemií COVID-19 a ochranou vašeho zdraví i zdraví celého Domova pro seniory vás žádáme o důsledné dodržování následujících pravidel:

 • Při příchodu zvoňte na recepci Domova, v případě nepřítomnosti recepční vyčkejte na její příchod
 • návštěvníci musí mít předem domluvený termín návštěvy
 • v případě příznivého počasí probíhají návštěvy ve venkovních prostorách zařízení, při nepřízni počasí může návštěva probíhat v prostorách tomu určených
 • návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase
 • navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 ° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána
 • navštěvující osoba při vstupu podepíše Čestné prohlášení o svém zdravotním stavu
 • navštěvující osoby i klienti musejí mít po celou dobu návštěvy zakrytá ústa i nos
 • při vstupu si důkladně vydezinfikujte ruce
 • v případě, že ponesete klientovi balíček (taška, sáček, láhev), je nutné jej postříkat dezinfekcí
 • v rámci celého zařízení Domova, včetně venkovních prostor, musí být dodrženy odstupy min. 2 m mezi ostatními osobami
 • po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.

Návštěvníky našeho Domova zdvořile žádáme o respektování těchto pravidel a zvýšenou ohleduplnost ke klientům našeho DS.