V roce 2020 náš Domov pro seniory Zity Kabátové navázal spolupráci s projektem Erasmus. Během roku nás tak navštíví několik skupin studentů zdravotních škol ze zahraničí. V lednu jsme přivítali první skupinu studentů z tureckých škol.